RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ZHU Tombud ul. Zdunowska 197; 63-700 Krotoszyn,
adres e-mail: tombud@tombud.pl, tel. 62/725 39 60

Inspektorem danych osobowych w ZHU Tombud jest:

Pani Karola Piotrowska
adres e-mail: k.piotrowska@tombud.pl, tel. 62/ 725 39 60 wew 44.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu realizowania działalności usługowo handlowej firmy i obowiązku prawnym ciążącym na administratorze.


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania realizowanych zadań.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.