Pokrywanie narzędzi powłokami PVD

Pokrywanie narzędzi powłokami PVD
Pokrywanie narzędzi powłokami PVD

Pokrywanie narzędzi skrawających powłokami PVD pozwala uzyskać bardzo dobre parametry pracy narzędzia. Takimi powłokami powlekane sa zarówno narzędzia ze stali szybkotnącej jak i z węglika spiekanego.

Dzięki wysokiej twardości, niskiemu współczynnikowi tarcia, odporności na wysoka temperaturę oraz neutralności chemicznej powłoki maja wpływ na:

  • zwiększenie żywotności narzędzia
  • zwiększenie wydajności produkcji
  • poprawienie jakości obrabianej powierzchni

Pokrywanie narzędzi realizujemy w ramach ścisłej współpracy z firma Oerlikon Balzers.

Procesy PVD

PVD = osadzanie fizyczne z fazy gazowej, ang. Physical Vapour Deposition 

Proces PVD przebiega w warunkach wysokiej próżni w temperaturach od 150 do 500 °C.

Materiał na powłokę o wysokiej czystości w stanie stałym (metale takie jak tytan, chrom i glin) podlega parowaniu na skutek działania ciepła lub bombardowania jonami (rozpylanie jonowe).

Jednocześnie zostaje wprowadzony gaz reagujący (np. azot lub gaz zawierający węgiel); tworzy on związek z parami metalu i osadza się na narzędziach lub elementach w postaci cienkiej powłoki o dużej przyczepności. W celu uzyskania równomiernej grubości powłoki części rotują z równomierną prędkością wokół kilku osi.

Można dokładnie sterować właściwościami powłoki (takimi jak twardość, struktura, odporność chemiczna i odporność na temperaturę, adhezja).