Pokrywanie narzędzi powłokami PVD

Pokrywanie narzędzi skrawających powłokami PVD pozwala uzyskać bardzo dobre parametry pracy narzędzia.

Takimi powłokami powlekane sa zarówno narzędzia ze stali szybkotnącej jak i z węglika spiekanego.

Dzięki wysokiej twardości, niskiemu współczynnikowi tarcia, odporności na wysoka temperaturę oraz neutralności chemicznej powłoki maja wpływ na:

  • zwiększenie żywotności narzędzia
  • zwiększenie wydajności produkcji
  • poprawienie jakości obrabianej powierzchni

Pokrywanie narzędzi realizujemy w ramach ścisłej współpracy z firma Oerlikon Balzers.

Procesy PVD

PVD = osadzanie fizyczne z fazy gazowej, ang. Physical Vapour Deposition 

Proces PVD przebiega w warunkach wysokiej próżni w temperaturach od 150 do 500 °C. 

Materiał na powłokę o wysokiej czystości w stanie stałym (metale takie jak tytan, chrom i glin) podlega parowaniu na skutek działania ciepła lub bombardowania jonami (rozpylanie jonowe).

Jednocześnie zostaje wprowadzony gaz reagujący (np. azot lub gaz zawierający węgiel); tworzy on związek z parami metalu i osadza się na narzędziach lub elementach w postaci cienkiej powłoki o dużej przyczepności. W celu uzyskania równomiernej grubości powłoki części rotują z równomierną prędkością wokół kilku osi.

Można dokładnie sterować właściwościami powłoki (takimi jak twardość, struktura, odporność chemiczna i odporność na temperaturę, adhezja).

Polecane firmy